SAMSUNSPOR ŞEHRİN EKONOMİSİNİ DÖNÜŞTÜREBİLİR Mİ?
Reklam
Reklam
Tactician

Tactician

SAMSUNSPOR ŞEHRİN EKONOMİSİNİ DÖNÜŞTÜREBİLİR Mİ?

23 Ocak 2020 - 17:27

Futbol takımlarını yalnızca bir spor kulübü kimliğine indirgemek doğru olmaz. İçerisinde bulundukları habitata sağladıkları sosyal ve ekonomik katkıları çok belirgindir. Futbol gibi ana akım spor dalında yarışan takımların, temsil ettikleri şehrin sosyal kimliğine yaptığı direkt katkının yanı sıra, içerisinde bulundukları coğrafyanın ekonomisini de dolaylı biçimde destekleyebilir. Herkesin rahatça ön görebileceği şekilde futbol takımları hele ki başarılı bir profil de ortaya koyuyorsa, şehrin imajına, tanıtımına ve hatta turizm potansiyeline önemli katkılar verebilmektedir.
Bu yazıda, şehir ekonomisinin her geçen gün kan kaybettiği bir ortamda, Samsunspor'un bu kötü gidişi sonlandırabilme potansiyelini ve hatta şehirdeki negatif süreci pozitife dönüştürebilme vizyonunu değerlendirmek isterim.
Futbolun evrensel dili ve popülaritesi, bu sahayı önemli bir PR aracı olarak öne çıkarmaktadır. Samsun'un köklü bir futbol camiasına ve futbol kültürüne sahip olduğu da düşünülürse, Samsunspor’un şehrin ekonomik kötü gidişine dair yapabilecekleri anlamında potansiyeli yadsınamaz seviyededir.
Türkiye gibi genel ekonominin birkaç merkez üzerinde toplandığı bir ülkede, Samsun şehrinin her geçen gün eridiğini ve kendi ekonomisini büyütebileceği niş bir alan bulmakta zorlandığını söyleyebiliriz. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2019 yılı başında yayınladığı il bazlı gayri safi yurt içi hasıla verileri ve kişi başına düşen GSYH rakamları okunduğunda Samsun’un ne denli geride kaldığını görmek de kolaylaşıyor. Ortalama kişi başına düşen GSYH’nin Türkiye genelinde 9632 USD olduğu bir ortamda Samsun’da ortalama yıllık gelir 7475 USD olarak görülmüştür. Bu veri ışığında kişi başı gelir anlamında Samsun 81 il arasından ancak 43. il olabilmiştir. Önde gelen her şehir, üretim, turizm, maden vb gibi bir alanda kendisine yol çizebilmişken Samsun için bu durum, biraz ondan biraz bundan dağınıklığından öteye geçememiştir. En önemli atılımı sağlık alanında yapan şehir bu alanda da büyümeyi genişletememiş; bu noktadaki insan kaynağını, iş tecrübesini ve coğrafi avantajlarını katma değere dönüştürmekte zorlanmıştır. Sağlık alanına ek olarak, gençlik ve spor işleri bakanlarının uzun yıllar Samsunlu isimlerce temsil edildiği dönemde atılan tesisleşme adımlarının, ekonomik anlamda bir kalkınmaya evrilememesi de spor şehri Samsun’un spor şehri olması anlamında umutlarını güdük bırakmıştır.
Şehrin ekonomik olarak geri gidişine paralel olarak şehrin en önemli markası konumundaki Samsunspor’da da negatif bir trend hakim olmuş; takım uzun yıllardır Süper Lig seviyesinde yarışamamasının yanı sıra iki yıl önce de 2. lig seviyesine düşmüş durumdadır.
Özellikle nitelikli genç nüfusunu büyük şehirlere ve hatta yurtdışına kaptıran bir şehir olarak Samsun'un iyi beyinleri de barındıracak şekilde bir projeye ihtiyacı vardır. Yukarıda ifade etmeye çalıştığım şekilde Samsunspor'un bu dönüşüme lokomotif olması mümkündür. Kulübün başkanı konumunda yer alan Yüksel Yıldırım'ın da önemli bir etki çevresine ve finansman üretme potansiyeline sahip olduğu da düşünüldüğünde az sonra ifade etmeye çalışacağım fikirlerin gerçekleştirilebilme potansiyelinin olduğuna inanıyorum.
2 somut proje önerimden ilki; Samsun şehrinin sporcu sağlığı ve performansı üzerine cazibe merkezi haline getirilmesi projesidir.  Samsun 19 Mayıs Üniversitesi ile birlikte yürütülmesi gereken proje kapsamında, sağlık sektörü özelindeki know-how'un büyütülmesi, sporcu sağlığı, beslenmesi ve tedavisi ile birlikte, sporcu performansı üzerine ihtisas alanı oluşturulabilir. İsmail başkan da geçmişte bu minvalde bir takım fikirler öne sürmüştü diye anımsıyorum.
Samsunspor'u merkezine koyarak başlanacak çalışmalar kapsamında, üniversitede ilgili birim ve bölümlerin oluşturulması, mevcut özel ve kamu hastaneleri ile iş birliklerinin geliştirilmesi, sağlık malzemeleri üretimi ve ticareti konusunda uzmanlaşmış firmaların reel sektör temsilcileri olarak projeye dahil edilmeleri ana çerçeve olarak çizilebilir. Proje fikrinin detaylarını ayrıca bir yazıya konu edilebilir; fakat bu proje sonucunda nasıl kazanımlar ortaya çıkabilir sıralamak isterim.
- Samsunspor takımı oyuncularının aldığı sağlık desteği Avrupa standartlarına gelir. Sakatlanmalar azaltılır iken, sakatlıklardan dönüş süreleri kısaltılır. Bireysel oyuncu performansları (atletik performanslar) son teknoloji ve modern yaklaşımlar ile arttırılır.
- Projenin ilk dönüşleri Samsunspor üzerinden okunacağı için, Samsunspor'un izlenmesi ve marka değeri artar.
- Şehirdeki nitelikli sağlık personeli sayısı ve akademik birikim artar. Şehir bu anlamda cazibe merkezi haline gelir.
- Bu sayede şehir katma değeri yüksek bir hizmet alanı kazanmış olur ve şehrin ekonomisi üretim, hizmet ve turizm sektörlerinde direkt katkı alır.
- Bu doğrultuda şehir yurtiçi ve yurtdışı potansiyellere dokunma imkanına erişir.
Doğrudan veya dolaylı bir çok katkısı olabilecek bu projeyi daha kapsamlı bir yazıda ele almak sözünü vererek, diğer somut önerime geçmek isterim.
Futbolda, teknolojilerin etki alanı her geçen gün artmakta ve bilgisayar destekli analizlerin her geçen gün daha aktif kullanıldığı bilinmektedir. İlk önerime benzer biçimde, yine üniversite ve şehrin yazılım alanında çalışan paydaşları ile bir araya gelinerek bu merkezden hareketle bir kalkınma projesi ortaya çıkartılabilir. Bir çok analiz uygulamasının yanı sıra, big data (büyük veri) analizi, GPS destekli performans takip sistemleri, ölçüm donanımları vb gibi bir çok teknolojinin büyük bir süratle endüstriyel futbolda yer edindiğini gözlemliyoruz. Bu konuda ülkemizden çıkan girişimlerin bir elin parmaklarını geçmediği gerçeğini ve bu teknolojilerin her geçen gün yeni formatlara evrildiğini düşünürsek, Samsun şehrinin bu konuda bir atılım yapması için uygun bir ortamın oluştuğu söylenebilir.
Geliştirme sürecinde yine Samsunspor'un bu projelerden çıkartılacak ürünleri/hizmetleri deneyebilecek ve geliştirme sürecine pratik katkı sunacak olması önemli bir şans olarak görülebilir. Futbol merkezli başlatılacak İnovatif ve akıllı işler üretme kültürü zamanla bir çok farklı alana da evrilebilir ve etki çevresi genişletilebilir.
Ortaya attığım bu iki fikrin, daha kapsamlı bir biçimde ele alınması gerektiğinin farkındayım. Bu minvalde bir yazı daha hazırlayacağımı tekrar ifade ederek noktalayayım.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum